Kokoukset

Sääntömääräiset kokoukset

Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain helmikuun loppuun mennessä johtokunnan määräämänä aikana ja määräämässä paikassa.

Toinen yhdistyksen varsinainen kokous eli syyskokous pidetään marraskuun loppuun mennessä johtokunnan määräämänä aikana ja määräämässä paikassa.

Ylimääräinen yhdistyksen kokous pidetään, milloin johtokunta katsoo sen tarpeelliseksi tai milloin yksi kymmenesosa (1 /10) jäsenistä sitä kirjallisesti määrätyn asian käsittelemistä varten vaatii.

Johtokunnan kokoukset

Johtokunta kokoontuu kerran kuussa tai tarvittaessa.